יום שלישי, 9 ביוני 2009

מאגר הקבצים לשימוש עמיתי 'תמורה'


מטרות ושימושים:
המאגר נועד לריכוז קבצי טקסט, מצגות, אוספי תמונות, שאנו יוצרים או עורכים עבור טקסים ופעילויות למידה שלנו.

מיקום:
ליבו של המאגר, לפי שעה, הוא מדור הפורומים באתר 'תמורה'. לכל נושא (חג, מועד, טקס חיים) נפתח פורום נפרד. קבצים מוכנסים כמצורפים להודעות בפורום. קבצים שנפחם גדול מדי מוכנסים למאגר נפרד, המצוי באתר אחר, כאשר הודעה בפורום באתר תמורה מפנה אתכם אל מאגר הקבצים האחר. בסוף שנה זו יתכן ואבצע עבורכם העתקה של כל הקבצים אל דיסקים.

נגישות:
אל מדור הפורומים יכולים להיכנס רק עמיתי תמורה המאושרים ע"י נרדי.

עריכת קבצים לקראת הכנסתם למאגר:
חשוב להוסיף בתחילת הקובץ (אם מדובר בקובץ טקסט) או בגוף ההודעה בפורום דברי הסבר: באיזו הזדמנות נעשה שימוש בחומר? מהיכן נלקחו הטקסטים?
רצוי מאד להסיר מהטקסט פרטים 'לוקאליים', הקשורים במקום או באנשים עבורם נערך הטקס, גם לשם שמירה על פרטיות, וגם לשם הקלה על התאמת הטקסט לשימוש של אחרים.
חשוב מאד לתת קרדיט ליוצרי הטקסטים ולוודא שהם נתנו רשות להעמידם לשימוש עמיתי תמורה.

כיצד מכניסים למאגר?
קבצים לא גדולים בנפחם אתם יכולים להכניס בעצמכם ישירות לפורום המתאים כקובץ מצורף להודעה.
קבצים גדולים יותר שלחו אלי, ואני אכניס אותם למאגר הנפרד, ואדאג להודעה מתאימה בפורום באתר תמורה.

מני גל

עודכן בתאריך: 9/6/2009

אין תגובות: