יום רביעי, 16 בספטמבר 2009

גליון חדש ל"יהדות חופשית", מספר 30 ספטמבר 2009

במרכז הגליון תמלילי ההרצאות במושב מיוחד בקונגרס העולמי למדעי היהדות שנערך ב 2009, בנושא: "תרומתו של חיים כהן ז"ל להומניזם ביהדות". בין המרצים: מיכל זמורה כהן: המסר ההומניסטי, יהודה באואר: הומניזם ומחויבות לזכויות, יעקב מלכין: האמונה באדם לעומת האמונה באלוהים, עמרי קאופמן: חיים כהן בראי פסיקתו. כמו כן - התייחסות למהומות על רקע המאבק בין דתיים לחילוניים בירושלים, ראיון עם טדי קולק מ- 1984, המשך הראיון עם חיים כהן ז"ל פרקים ד' וה'. ברית הזוגיות - מאמר ביקורת ועמדת הארגונים הפלוראליסטיים לגבי הצעת החוק של ברית הזוגיות לחסרי דת. ועוד.י
קטע מתוך הראיון עם טדי קולק:י

"ירושלים אינה כור היתוך, אנחנו לא מנסים לעשות גולאש מכולם, זו מוזאיקה של תרבויות וציויליזציות שונות, החיות יחד בעיר אחת. את המצב הזה אנו מבקשים לשמר וזה יהיה גם אופיה של ירושלים בעתיד. אינני חושב שהכל יתמזגו וידברו פתאום אספרנטו, כל אדם יודע מדוע ירושלים קדושה לו ולמה הוא אוהב את העיר הזאת . “ שאלו שלום ירושלים“ הוא אחד הפסוקים החשובים ביותר בכתובים. אנחנו מנסים לפעול למען הגשמת אידיאל זה. "י

יום רביעי, 15 ביולי 2009

גליון חדש ל"יהדות חופשית" - מס' 29 יולי 2009

במרכז הגליון חלקים ראשונים מראיון שנערך עם השופט העליון חיים כהן ז"ל תחת הכותרת: "יהדות, הומניזם ודת". בגליון מאמרים נוספים מאת יעקב מלכין, אורי בן צבי, קובי וינר, אורן יהי-שלום, שמואל סרמונטה גרטל, רינה יצחקי ונרדי גרין.י
קטע מתוך הראיון עם חיים כהן ז"ל:י
י"לא חזרה לשרשים אלא חיים בצמרת העץ המתחדשת - הרבה מדובר כיום על חובתנו, ואולי אף על רצוננו, לחזור לשורשים, לשורשי היהדות שמהם צמחנו, כאילו השורשים והחיים העכשוויים הם היינו הך . לדידי ההפך הוא הנכון. המילה שורשים מעידה על דבר שטמון עמוק באדמה, ולכן אינו יכול להיות אקטואלי.השורשים הם פנומן היסטורי גרידא, קור שהיום שוב איננו חי. עלינו להבחין היטב בין מה שהיה לפני אלפיים ושלושת אלפים שנה, לבין מה שאמור וצריך להתקיים היום. אלה החושבים שעלינו לחיות כיום לאור אותם שורשים שצמחו לפני אלפי שנים, אינם חיים בעולם הזה, אלא נטועים עדיין בעולם ההוא. חלילה לנו מלנתק את הקשר עם השורשים - הרי הם המסד שעליו אנחנו עומדים - אולם העלים שלנו מצויים בצמרת ממעל. ועלים אלה הם ירוקים, צומחים ופורחים לתפארה, אפילו יונקים הם מן השרשים הטמונים, מטבע מהותם, עמוק באדמה".י

יום שלישי, 9 ביוני 2009

מאגר הקבצים לשימוש עמיתי 'תמורה'


מטרות ושימושים:
המאגר נועד לריכוז קבצי טקסט, מצגות, אוספי תמונות, שאנו יוצרים או עורכים עבור טקסים ופעילויות למידה שלנו.

מיקום:
ליבו של המאגר, לפי שעה, הוא מדור הפורומים באתר 'תמורה'. לכל נושא (חג, מועד, טקס חיים) נפתח פורום נפרד. קבצים מוכנסים כמצורפים להודעות בפורום. קבצים שנפחם גדול מדי מוכנסים למאגר נפרד, המצוי באתר אחר, כאשר הודעה בפורום באתר תמורה מפנה אתכם אל מאגר הקבצים האחר. בסוף שנה זו יתכן ואבצע עבורכם העתקה של כל הקבצים אל דיסקים.

נגישות:
אל מדור הפורומים יכולים להיכנס רק עמיתי תמורה המאושרים ע"י נרדי.

עריכת קבצים לקראת הכנסתם למאגר:
חשוב להוסיף בתחילת הקובץ (אם מדובר בקובץ טקסט) או בגוף ההודעה בפורום דברי הסבר: באיזו הזדמנות נעשה שימוש בחומר? מהיכן נלקחו הטקסטים?
רצוי מאד להסיר מהטקסט פרטים 'לוקאליים', הקשורים במקום או באנשים עבורם נערך הטקס, גם לשם שמירה על פרטיות, וגם לשם הקלה על התאמת הטקסט לשימוש של אחרים.
חשוב מאד לתת קרדיט ליוצרי הטקסטים ולוודא שהם נתנו רשות להעמידם לשימוש עמיתי תמורה.

כיצד מכניסים למאגר?
קבצים לא גדולים בנפחם אתם יכולים להכניס בעצמכם ישירות לפורום המתאים כקובץ מצורף להודעה.
קבצים גדולים יותר שלחו אלי, ואני אכניס אותם למאגר הנפרד, ואדאג להודעה מתאימה בפורום באתר תמורה.

מני גל

עודכן בתאריך: 9/6/2009

יום שבת, 18 באפריל 2009

תכנית טלויזיה עם רבנים חילוניים

בתכניתה של ד"ר עליזה לביא: "והרשות נתונה", בערוץ 10, ב 17.4.2009, התארחו הרב סיון מס והרב אורן יהי-שלום.