יום רביעי, 16 בספטמבר 2009

גליון חדש ל"יהדות חופשית", מספר 30 ספטמבר 2009

במרכז הגליון תמלילי ההרצאות במושב מיוחד בקונגרס העולמי למדעי היהדות שנערך ב 2009, בנושא: "תרומתו של חיים כהן ז"ל להומניזם ביהדות". בין המרצים: מיכל זמורה כהן: המסר ההומניסטי, יהודה באואר: הומניזם ומחויבות לזכויות, יעקב מלכין: האמונה באדם לעומת האמונה באלוהים, עמרי קאופמן: חיים כהן בראי פסיקתו. כמו כן - התייחסות למהומות על רקע המאבק בין דתיים לחילוניים בירושלים, ראיון עם טדי קולק מ- 1984, המשך הראיון עם חיים כהן ז"ל פרקים ד' וה'. ברית הזוגיות - מאמר ביקורת ועמדת הארגונים הפלוראליסטיים לגבי הצעת החוק של ברית הזוגיות לחסרי דת. ועוד.י
קטע מתוך הראיון עם טדי קולק:י

"ירושלים אינה כור היתוך, אנחנו לא מנסים לעשות גולאש מכולם, זו מוזאיקה של תרבויות וציויליזציות שונות, החיות יחד בעיר אחת. את המצב הזה אנו מבקשים לשמר וזה יהיה גם אופיה של ירושלים בעתיד. אינני חושב שהכל יתמזגו וידברו פתאום אספרנטו, כל אדם יודע מדוע ירושלים קדושה לו ולמה הוא אוהב את העיר הזאת . “ שאלו שלום ירושלים“ הוא אחד הפסוקים החשובים ביותר בכתובים. אנחנו מנסים לפעול למען הגשמת אידיאל זה. "י

אין תגובות: